Een eerste stap door een pizzadooscontract

Afgelopen vrijdag hadden we de 2e mindfoolnessvoormannen bijeenkomst. We waren met tien mannen. Er was pizza en bier. We zaten in een timmerfabriek tussen de zaagmachines en het hout. Bovendien was ik weer met mijn goede vriend Martijn dus alle ingrediënten voor een mooie avond.

We begonnen met een kort gesprek over het boek De kracht van kwetsbaarheid en hoe dat voor mannen is. Schaamte bij mannen zit hem vaak in het niet voldoen aan het beeld van de sterke succesvolle man. Dit zit diep geworteld in de mannelijke genen en het is moeilijk om deze overtuiging vanuit een ander perspectief te bekijken. Veel stress bij mannen ontstaat daarnaast doordat het spelen, op avontuur gaan en ontdekken wordt ingeperkt door verantwoordelijkheden, gezinnen en structuren waarlangs we het leven dienen in te richten.

Gedurende de avond kwam regelmatig terug dat mannen af en toe willen uitbreken, vrijheid en spanning nodig hebben maar die keuze moeilijk vinden omdat het thuisfront dat moeilijk snapt. In veel gevallen kiest de man er voor deze stap niet te zetten omdat er allerlei redenen worden bedacht waarom het eigenlijk maar beter is van niet…..maar diep in het hart MOETEN ze dit af en toe doen. Stress als gevolg. Ook was er een man die (na het enkele keren uitgesteld te hebben) wel de keuze maakte om een lang gekoesterde reis alleen te maken. Het gevolg was dat hij zich bevrijd voelde, zijn vrouw en kinderen hem weer leuker vonden en dus door beter voor zichzelf te zorgen simpelweg een leuker persoon voor zijn dierbaren werd.

Vervolgens vroegen we twee vrijwilligers om voor de groep gecoacht te worden. Twee dappere en kwetsbare mannen kwamen voor de groep. Beiden hadden te maken met een forse zorgtaak in het gezin (mede vanwege langdurige ziekte van de vrouw), drukke baan en weinig tijd voor zichzelf. Dus ze wilden voldoen aan de sterke man die zijn gezin kan onderhouden en er voor zijn vrouw kan zijn. Dit hielden ze beiden goed vol, maar er was een gevoel van onrust, niet helemaal gelukkig zijn en niet weten hoe dit aan te pakken. En zoals veel mannen wilden ze dit het liefste alleen oplossen.

De innerlijke strijd om aan de ene kant de verantwoordelijke sterke echtgenoot en vader te zijn en aan de andere kant het spelende jongetje te willen zijn was duidelijk zichtbaar. De verantwoordelijkheid won het van de vrijheid, maar zorgde wel voor stress. De provocatieve coachingssessies werden afgesloten met een pizzadooscontract. We kwamen tot een eerste stap in de gewenste verandering en deze legden we in tekst vast op de pizzadoos, deze werd vervolgens getekend en overhandigd. Mooi om te zien hoe we met behulp van de groep kwamen tot een mooie eerste stap.

Ik nodig alle mannen graag uit om meer te gaan spelen en op avontuur te gaan! Dat is goed voor henzelf als voor hun dierbaren.